Escola Goya » Activitats i serveis » DOIP – Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica

Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica realitza un procés d’ajuda continu, de caràcter educatiu, per a potenciar el desenvolupament intel·lectual, social, emocional, acadèmic i professional d’un alumne en particular o d’un grup/classe.

En el context escolar, el DOPI ajuda a l’alumne a millorar la seva inclusió a l’escola, a solucionar les seves dificultats d’aprenentatge, a millorar les seves capacitats per a aprendre o assessorar-lo a l’hora de triar els seus itineraris acadèmics.
Això implica un treball directe amb les famílies de l’alumnat, els tutors i els professors de suport. Fins i tot, gran part de les seves funcions consisteixen a coordinar i assessorar l’equip docent per a atendre la diversitat de l’alumnat i les necessitats especials i personals d’aquest.