Cambridge

La nostra escola és CENTRE OFICIAL AUTORITZAT PER LA UNIVERSITAT DE CAMBRIDGE i participa al “NATIONAL SCHOOLS PROJECT” ofertant l’accés a les proves de nivell “YOUNG LEARNERS ENGLISH TEST” (YLE) per a nens i nenes estudiants d’anglès entre 7 i 12 anysPer als alumnes d’ESO s’oferta la continuïtat en aquests exàmens: KET, PET i FIRST CERTIFICATED (B2)

Les proves YLE reconeixen oficialment la progressió del nivell assolit en l’aprenentatge d’aquest idioma.

Què són els exàmens YLE?

Els YLE són uns exàmens de nivell progressiu, adequats a l’estadi maduratiu dels alumnes, supervisats per examinadors experimentats i qualificats.

“Preparing pupils for Cambridge exams at an early age, with step-by-step progress and in a safe classroom environment, will empower them to succeed in all levels in the future.”

Les proves

Els alumnes realitzen l’examen en un ambient familiar i agradable que els proporciona un primer contacte amb els exàmens internacionals. Les proves comprenen temes propers, divertits i interessants els quals estan dissenyats per a desenvolupar les destreses que necessita el candidat per comunicar-se en anglès.

Tots els candidats obtenen un certificat que mostra el seu desenvolupament en cadascuna de les habilitats lingüístiques :

Comprensió escrita: Reading

Expressió escrita: Writing

Comprensió Oral: Listening.

Expressió oral: Speaking

Tots els exàmens CAMBRIDGE estan alineats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MECR/ CEFR LEVEL) i són enviats al Regne Unit per la seva correcció i emissió dels certificats.

CEFR LEVEL