Escola Goya » AMPA

AMPA – Escola Goya

AMPA ESCOLA GOYA

L’AMPA és l’associació de mares i pares dels nostres alumnes. Té la funció, entre altres, d’afavorir la relació i la coordinació entre l’escola i les famílies, així com la de treballar per a la millora de la participació i el compromís de famílies, alumnes i de la comunitat educativa en general.

FACEBOOK

CONTACTE AMPA

INSTAGRAM