Escola Goya » Comunicació Família-Escola

Comunicació Família-Escola

Tota la gestió de l’escola es realitza mitjançant la millor plataforma educativa actualment, Clickedu.

La gestió del centre es realitza totalment online.

L’alumne és l’epicentre de tota la gestió de l’escola, des dels llibres digitals fins a totes les activitats i treballs que fan, creació de diferents continguts, avaluacions contínues, treballs en grups, etc.

La família té tota la informació del dia a dia del seu fill, es pot consultar a través de la web com a través de l’App de Clickedu.. Des de informació acadèmica, com poden ser els diferents objectius que van assolint els alumnes, observacions dels professors, com informacions de les activitats que fan a les classes, sortides escolars, informacions del menjador i una multitud d’eines per poder ajudar en el dia a dia dels alumnes.

Els professors disposen d’una eina que aposta per la innovació educativa, totes les programacions, atenció individualitzada d’alumnes, paràmetres d’assistència, treball de projectes, continguts de les àrees, seqüenciació de les sessions, etc.