Escola Goya » Nosaltres » Instal·lacions » Innovation Classroom

Innovation Classroom

Aquest és un espai creat per desenvolupar noves metodologies creatives i basades
en l’educació emocional, a través d’aprenentatges actius i col·laboratius, un espai
on els alumnes podran interactuar d’una manera activa i on es potenciarà el
raonament i la col·laboració entre els alumnes i professors.
Aquesta aula té dos sistemes d’il·luminació, una és de treball col·laboratiu i un
altre de presentacions i assimilació d’idees.

Aquesta és la il·luminació en mode presentació, és una il·luminació perimetral led en color blau que afavoreix l’assimilació d’idees a la nostra ment i estimula el desenvolupament intel·lectual.