Escola Goya » Pla d’Organització COVID19 » Pla de neteja, desinfecció i ventilació

Pla de neteja, desinfecció i ventilació

L’escola disposa d’un Pla de neteja, desinfecció i ventilació que segueix les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i que apareix detallat al Pla d’Organització de Centre pel Covid-19.

La seva finalitat és la de vetllar per la salut i el benestar dels nostres alumnes i de tota la comunitat educativa.

És fonamental que les activitats escolars es desenvolupin en un entorn segur, amb les màximes garanties de prevenció.

de2

Neteja i desinfecció de les joguines i materials, a l’etapa d’Educació Infantil, amb una màquina vaporeta Polti que aplica vapor a més de 100º.

de4

Desinfecció dels jocs infantils amb el polvoritzador elèctric Easy Plus de Goizper.

de1

Desinfecció de tota l’escola amb la màquina Sanex. Es tracta d’un equip per a la desinfecció basada en l’erogació de detergents de forma que garantitza una permanència prolongada i difusa del producte en l’aire de l’ambient tractat; d’aquesta forma s’arriba a totes les superfícies (pupitres, taules, parets, terres, etc.) i queden desinfectades.

de3

Neteja en profunditat del terra del gimnàs amb fregadora profesional.